Portal P&P Interaktif

Utama

 

Portal ini dibangunkan untuk memudahkan pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3 mengakses maklumat berkaitan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Di samping itu, para pelajar akan dapat menguji tahap penguasaan kemahiran bahasa dengan menjawab soalan-soalan kuiz interaktif yang disediakan.